Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Witamy na oficjalnej stronie NSZZ Solidarność 80 Konfederacja

MajÄ…c na uwadze katastrofalnÄ… sytuacjÄ™, w jakiej znalazÅ‚a siÄ™ nasza Ojczyzna, z obawy o los ludzi pracy, ZwiÄ…zki Zawodowe które swoje korzenie upatrujÄ… w Sierpniu 1980 roku, postanowiÅ‚y w 2004 roku utworzyć Niezależny SamorzÄ…dny ZwiÄ…zek Zawodowy Solidarność`80 - Konfederacja. ZaÅ‚ożycielami Konfederacji sÄ…: KNSZZ Solidarność`80 i NSZZ Solidarność`80 MaÅ‚opolska, w 2006 przystÄ…piÅ‚a NSZZ Solidarność`80 Region Dolnego ÅšlÄ…ska. Obecnie do Konfederacji należą również: ONZZ Solidarność`80 i ZZ Solidarność`80 oraz NZZPPP Solidarność`80.

GÅ‚ówne cele Konfederacji to reprezentowanie interesów skonfederowanych zwiÄ…zków, ochrona majÄ…tku narodowego, obrona miejsc pracy oraz wspólna walka o prawa pracowników. Jako nadrzÄ™dny cel Konfederacja stawia sobie ochronÄ™ godnoÅ›ci pracujÄ…cych oraz tych, którzy pracy zostali pozbawieni.