Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Aktualności

Posidzenie Zarządu Głównego.

08.03.2018

 08.03.2018 odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego  Szczecinie. Przyjęto nową organizację członkowską - Związek Zawodowy Nauczycieli Wychowania Fizycznego. W trakcie obrad omawano przygotowania do V Kongresu FZZ or(...)

Czytaj więcej »

XIII Zgromadzenie Konfederacji i posiedzenie Zarządu

22.09.2017

W dniach 21-23.09.2017 roku w Trzęsaczu odbyło się XIII Zgromadzenie Konfederacji. Było to zwykłe, sprawozdawcze Zgromadzenie. W trakcie spotkania omówiono bieżącą sytuację gospodarczą i prawną w organizacji oraz w Polsce, ze szczególnym(...)

Czytaj więcej »

Zarząd Konfederacji.

29.06.2017

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu. Na posiedzeniu omówiono sytuację w poszczególnych organizacjach członkowskich (ze szczególnym uwzglęnieniem sytuacji w PGE i ZE PAK). Delegaci Konfederacji przedsta(...)

Czytaj więcej »

Zarząd Konfederacji

30.03.2017

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie Zarzadu Konfederacji. Omówino sytuację w poczególnych organizacjach związkowych, wchodzących w skład Konfederacji. Szczególnie dużo czasu poświęcono reformie w oświacie (...)

Czytaj więcej »

Zarząd Konfederacji.

08.12.2016

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenia Zarządu Konfederacji. W trakce spotkania omówiono sytuację w poszczególnych organizacjach członkowskich. Zebrani zostali poinformowani o ostatnim posiedzeniu Zarzadu Główneg(...)

Czytaj więcej »

Strona: 1 2 3 4 5 6