Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Aktualności

Posidzenie Zarządu Głównego.

08.03.2018

 08.03.2018 odbyÅ‚o siÄ™ kolejne posiedzenie ZarzÄ…du GÅ‚ównego  Szczecinie. PrzyjÄ™to nowÄ… organizacjÄ™ czÅ‚onkowskÄ… - Zwi&Au(...)

Czytaj więcej »

XIII Zgromadzenie Konfederacji i posiedzenie Zarządu

22.09.2017

W dniach 21-23.09.2017 roku w Trzęsaczu odbyło się XIII Zgromadzenie Konfederacji. Było to zwykłe, sprawozdawcze Zgromadzenie. W trakcie spotkania omówiono bież(...)

Czytaj więcej »

Zarząd Konfederacji.

29.06.2017

W dniu dzisiejszym odbyÅ‚o siÄ™ kolejne posiedzenie ZarzÄ…du. Na posiedzeniu omówiono sytuacjÄ™ w poszczególnych organizacjach czÅ‚onkowskich (ze szczególnym uwzglÄ&t(...)

Czytaj więcej »

Zarząd Konfederacji.

30.03.2017

W dniu dzisiejszym odbyÅ‚o siÄ™ kolejne posiedzenie Zarzadu Konfederacji. Omówino sytuacjÄ™ w poczególnych organizacjach zwiÄ…zkowych, wchodzÄ…cych w skÅ‚ad Konfedera(...)

Czytaj więcej »

Zarząd Konfederacji.

08.12.2016

W dniu dzisiejszym odbyÅ‚o siÄ™ kolejne posiedzenia ZarzÄ…du Konfederacji. W trakce spotkania omówiono sytuacjÄ™ w poszczególnych organizacjach czÅ‚onkowskich. Zebrani zostali po(...)

Czytaj więcej »

Strona: 1 2 3 4 5 6