Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Aktualności

XIII Zgromadzenie Konfederacji i posiedzenie Zarządu

22.09.2017

W dniach 21-23.09.2017 roku w Trzęsaczu odbyło się XIII Zgromadzenie Konfederacji. Było to zwykłe, sprawozdawcze Zgromadzenie. W trakcie spotkania omówiono bieżącą sytuację gospodarczą i prawną w organizacji oraz w Polsce, ze szczególnym(...)

Czytaj więcej »

Zarząd Konfederacji.

29.06.2017

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu. Na posiedzeniu omówiono sytuację w poszczególnych organizacjach członkowskich (ze szczególnym uwzglęnieniem sytuacji w PGE i ZE PAK). Delegaci Konfederacji przedsta(...)

Czytaj więcej »

Zarząd Konfederacji

30.03.2017

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie Zarzadu Konfederacji. Omówino sytuację w poczególnych organizacjach związkowych, wchodzących w skład Konfederacji. Szczególnie dużo czasu poświęcono reformie w oświacie (...)

Czytaj więcej »

Zarząd Konfederacji.

08.12.2016

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenia Zarządu Konfederacji. W trakce spotkania omówiono sytuację w poszczególnych organizacjach członkowskich. Zebrani zostali poinformowani o ostatnim posiedzeniu Zarzadu Główneg(...)

Czytaj więcej »

XII Zgromadzenie Konfederacji.

24.09.2016

W dniach 22-24.09.2016 roku w Pogorzelicy odbyło się XII Zgromadzenie Konfederacji. Było to zwykłe, sprawozdawcze Zgromadzenie. Gościem Zgromadzenia była pani Grażyna Karolska, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie. Pani ins(...)

Czytaj więcej »

Strona: 1 2 3 4 5