Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

XII Zgromadzenie Konfederacji.

24.09.2016

W dniach 22-24.09.2016 roku w Pogorzelicy odbyło się XII Zgromadzenie Konfederacji. Było to zwykłe, sprawozdawcze Zgromadzenie. Gościem Zgromadzenia była pani Grażyna Karolska, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie. Pani inspektor przedstawiła informację dotyczące zmian w prawie pracy oraz problemów jakie pojawiają się  w pracy Inspekcji. W trakcie dyskusji zebrani przedstawili największe problemy związane ze stosowaniem prawa w zakładach pracy. W wyniku dyskusji postanowiono przyjąć dwa stanowiska: dot. możliwości kontroli dokonywanej przez inspektorów pracy bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia pracodawcy oraz rozszerzeniu działania działu X ustawy Kodeks pracy na niepracownicze formy zatrudnienia.

W sprawach organizacyjnych zebrani udzielili Zarządowi Konfederacji absolutorium za działalność za 2015 rok, na podstawie sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Przyjęto preliminarz wydatków na 2017 roku.

W trakcie Zgromadzenia dyskutowano nad przyszłością FZZ (sprawozdanie pp. Durskiego i Rybińskiego), w szczególności w związku z możliwością podwyższenia składki na FZZ, sytuacji w organizacjach związkowych oraz przyszłość Konfederacji.

« Powrót