Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Zarząd Konfederacji.

08.12.2016

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenia Zarządu Konfederacji. W trakce spotkania omówiono sytuację w poszczególnych organizacjach członkowskich. Zebrani zostali poinformowani o ostatnim posiedzeniu Zarzadu Głównego FZZ i planach podwyższenia składki członkowskiej. Przyjęto dwa stanowisko - do ich opracowania zobowiązało Zarząd ostatnie Zgromadzenia, w sprawie możliwości kontroli przez inspektorów PIP bez wcześniejszych zawiadomień i  rozszerzenie działu X ustawy kodeks pracy na osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

 

.

 

« Powrót