Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Zarząd Konfederacji.

08.12.2016

W dniu dzisiejszym odbyÅ‚o siÄ™ kolejne posiedzenia ZarzÄ…du Konfederacji. W trakce spotkania omówiono sytuacjÄ™ w poszczególnych organizacjach czÅ‚onkowskich. Zebrani zostali poinformowani o ostatnim posiedzeniu Zarzadu GÅ‚ównego FZZ i planach podwyższenia skÅ‚adki czÅ‚onkowskiej. PrzyjÄ™to dwa stanowisko - do ich opracowania zobowiÄ…zaÅ‚o ZarzÄ…d ostatnie Zgromadzenia, w sprawie możliwoÅ›ci kontroli przez inspektorów PIP bez wczeÅ›niejszych zawiadomieÅ„ i  rozszerzenie dziaÅ‚u X ustawy kodeks pracy na osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

 

.

 

« Powrót