Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Zarząd Konfederacji.

30.03.2017

W dniu dzisiejszym odbyÅ‚o siÄ™ kolejne posiedzenie Zarzadu Konfederacji. Omówino sytuacjÄ™ w poczególnych organizacjach zwiÄ…zkowych, wchodzÄ…cych w skÅ‚ad Konfederacji. Szczególnie dużo czasu poÅ›wiÄ™cono reformie w oÅ›wiacie i skutkom prawnym, ktore ona niesie, w szczególnoÅ›ci w sferze praw zwiÄ…zkowch i organizacyjnych. ZarzÄ…d zapoznaÅ‚ siÄ™ z informacjÄ… o ostatnim posiedzeniu ZarzÄ…du GÅ‚ównego oraz zostal poinformowany o szykowanym Kongresie FZZ.zarzÄ…d zapoana siÄ™ z pismami, bÄ™dÄ™cymy odpowiedziami na ostatnie wystÄ…pienia Konfederacji. W sprawach organizacyjnych rozpatrzono wnioski organizacji czÅ‚onkowskich oraz zadecydowano, że kolejne Zgromadzenie Konfederacji odbÄ™dzie siÄ™ 21-23.09.2017, nad morzem (ŁukÄ™cin albo Pobierowo).

« Powrót