Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Zarząd Konfederacji.

29.06.2017

W dniu dzisiejszym odbyÅ‚o siÄ™ kolejne posiedzenie ZarzÄ…du. Na posiedzeniu omówiono sytuacjÄ™ w poszczególnych organizacjach czÅ‚onkowskich (ze szczególnym uwzglÄ™nieniem sytuacji w PGE i ZE PAK). Delegaci Konfederacji przedstawili informacjÄ™ ze Statutowego Kongresu FZZ (dokonano zmian w statucie FZZ). ZarzÄ…d podjÄ…Å‚ decyzjÄ™, że w dniach 21-23.09.2017 odbÄ™dzie siÄ™ XIII Zgromadzenie Konfederacji w TrzÄ™saczu.

« Powrót