Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

XIII Zgromadzenie Konfederacji i posiedzenie Zarządu

22.09.2017

W dniach 21-23.09.2017 roku w Trzęsaczu odbyło się XIII Zgromadzenie Konfederacji. Było to zwykłe, sprawozdawcze Zgromadzenie. W trakcie spotkania omówiono bieżącą sytuację gospodarczą i prawną w organizacji oraz w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w oświacie oraz w Polskiej Grupie Energetycznej. W trakcie posiedzenie rozpatrzony został negatywnie wniosek o usunięcie jednej z organizacji członkowskiej, bowiem zebrani nie dopatrzyli się podstaw statutowych.

W sprawach organizacyjnych zebrani udzielili Zarządowi Konfederacji absolutorium za działalność za 2016 rok, na podstawie sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Przyjęto preliminarz wydatków w na 2018 roku.

Po zakończeniu obrad Zgromadzenie odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym powołano Sekcję Oświaty.

« Powrót