Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Posidzenie Zarządu Głównego.

08.03.2018

 08.03.2018 odbyÅ‚o siÄ™ kolejne posiedzenie ZarzÄ…du GÅ‚ównego  Szczecinie. PrzyjÄ™to nowÄ… organizacjÄ™ czÅ‚onkowskÄ… - ZwiÄ…zek Zawodowy Nauczycieli Wychowania Fizycznego. W trakcie obrad omawano przygotowania do V Kongresu FZZ oraz  planwane zminy prawa pracy.

« Powrót