Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Witamy na oficjalnej stronie NSZZ Solidarność 80 Konfederacja

Mając na uwadze katastrofalną sytuację, w jakiej znalazła się nasza Ojczyzna, z obawy o los ludzi pracy, Związki Zawodowe które swoje korzenie upatrują w Sierpniu 1980 roku, postanowiły w 2004 roku utworzyć Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność`80 - Konfederacja. Założycielami Konfederacji są: KNSZZ Solidarność`80 i NSZZ Solidarność`80 Małopolska, w 2006 przystąpiła NSZZ Solidarność`80 Region Dolnego Śląska. Obecnie do Konfederacji należą również: ONZZ Solidarność`80 i ZZ Solidarność`80 oraz NZZPPP Solidarność`80.

Główne cele Konfederacji to reprezentowanie interesów skonfederowanych związków, ochrona majątku narodowego, obrona miejsc pracy oraz wspólna walka o prawa pracowników. Jako nadrzędny cel Konfederacja stawia sobie ochronę godności pracujących oraz tych, którzy pracy zostali pozbawieni.