Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Witamy na oficjalnej stronie NSZZ Solidarność 80 Konfederacja

Mając na uwadze katastrofalną sytuację, w jakiej znalazła się nasza Ojczyzna, z obawy o los ludzi pracy, Związki Zawodowe które swoje korzenie upatrują w Sierpniu 1980 roku, postanowiły w 2004 roku utworzyć Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność`80 - Konfederacja. Założycielami Konfederacji są : KNSZZ Solidarność`80 i NSZZ Solidarność`80 Małopolska, w 2006 przystąpił NSZZ Solidarność`80 Region Dolnego Śląska. Główne cele Konfederacji to reprezentowanie interesów skonfederowanych związków, ochrona majątku narodowego, obrona miejsc pracy oraz wspólna walka o prawa pracowników Jako nadrzędny cel Konfederacja stawia sobie ochronę godności pracujących oraz tych, którzy pracy zostali pozbawieni. Cele te Konfederacja  chce realizować poprzez:

  1. jednoczenie związków wywodzących się z ducha Sierpnia 80, w celu lepszej obrony praw pracowniczych, służyć tej obronie ma uzyskanie statusu reprezentatywności i praca w Komisji Trójstronnej, w ten sposób Konfederacja będzie również współtworzyć prawo pracy,
  2. wielką tragedią dnia dzisiejszego są emigracje za chlebem i dlatego za cel nadrzędny Konfederacja stawia sobie dążenie do poprawy standardu życia przeciętnego pracownika, przede wszystkim poprzez doprowadzenie do podniesienia wynagrodzenia w Polsce,
  3. najważniejsze dla każdego pracownika jest miejsce pracy-chcemy więc zrobić wszystko, żeby uniemożliwić wyprzedaż majątku narodowego, a tym samym zachować miejsca pracy w Polsce. Członkowie Konfederacji nie chcą, aby w przyszłości ich dzieci by zatrudniane, jako wyrobnicy, u obcych.
  4. współpraca na forum międzynarodowym z organizacjami pracowniczym i reprezentowanie interesów polskich pracowników na forum międzynarodowym.

Wszyscy członkowie Konfederacji zachowują swoją niezależność – Konfederacja ma za zadanie koordynować wspólne działania.