Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Członkowie Konfederacji

NSZZ Solidarność\\\'80 Konfederacja jest konfederacją zarzaszająca związki zawodowe z całej Polski.

Na dzieÅ„ dzisiejszy czÅ‚onkami Konfederacji jest 6 zwiÄ…zków zawodowych z 7 województw.

Aby poznaÅ„ dane kontaktowe do każdego z nich kliknij na odpowiednie województwo na mapce po prawej stronie.