Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Pismo skierowane do Ministra Finansów Aleksanra Grada z dn. 23.02.2009 r.

STANOWISKO

Sekretariat Górnictwa i Energetyki dziaÅ‚ajÄ…cy w porozumieniu z SekcjÄ… Górnictwa WÄ™gla Brunatnego NSZZ Solidarność'80 dziaÅ‚ajÄ…cÄ… miÄ™dzy innymi w byÅ‚ej grupie BOT GiE S.A. a obecnie PGE GiE S.A. z siedzibÄ… w Łodzi, uważa za dalece nieuzasadnione funkcjonowanie w dobie kryzysu i utrzymywanie struktury byÅ‚ego BOT w ramach PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Ta sytuacja powoduje jedynie bardzo duży wzrost kosztów, co z pewnoÅ›ciÄ… negatywnie wpÅ‚ywa na procesy prywatyzacyjne w przededniu debiutu gieÅ‚dowego i obniża znaczÄ…co wartość SpóÅ‚ki. Z niepokojem obserwujemy niekoÅ„czÄ…cÄ… siÄ™ rozbudowÄ™ adnimistracji w tych strukturach oraz powoÅ‚ywanie i tworzenie coraz to nowych zespoÅ‚ów roboczych, które pochÅ‚aniajÄ… przede wszystkim wielkie Å›rodki pieniężne.

Oczekujemy od Pana Ministra stosownych dziaÅ‚aÅ„, które ukróciÅ‚yby dalszÄ… eskalacjÄ™ pomnażania kosztów w dobie kryzysu, który dotyka nas wszystkich.

 

Z poważaniem                              
Za SekcjÄ™ Górnictwa i Energetyki