Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Pismo skierowane do Ministra Finansów Aleksanra Grada z dn. 23.02.2009 r.

STANOWISKO

Sekretariat Górnictwa i Energetyki działający w porozumieniu z Sekcją Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ Solidarność'80 działającą między innymi w byłej grupie BOT GiE S.A. a obecnie PGE GiE S.A. z siedzibą w Łodzi, uważa za dalece nieuzasadnione funkcjonowanie w dobie kryzysu i utrzymywanie struktury byłego BOT w ramach PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Ta sytuacja powoduje jedynie bardzo duży wzrost kosztów, co z pewnością negatywnie wpływa na procesy prywatyzacyjne w przededniu debiutu giełdowego i obniża znacząco wartość Spółki. Z niepokojem obserwujemy niekończącą się rozbudowę adnimistracji w tych strukturach oraz powoływanie i tworzenie coraz to nowych zespołów roboczych, które pochłaniają przede wszystkim wielkie środki pieniężne.

Oczekujemy od Pana Ministra stosownych działań, które ukróciłyby dalszą eskalację pomnażania kosztów w dobie kryzysu, który dotyka nas wszystkich.

 

Z poważaniem                              
Za Sekcję Górnictwa i Energetyki