Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Województwo Podlaskie

Region Ziemi Białostocko-Łomżyńsko-Suwalskiej

ul. Rynek Kościuszki 13
Białystok

Tel. (085) 653 73 94